2 min read

16/02/2024 - Duy trì thành quả ổn định. What's Next?

Hey xin chào bạn

Mình là Danny, và tiếp tục Series "Cứu net Store từ âm 200, 300 triệu/mo lên lãi 500 triệu/tháng", hôm nay sẽ là post update cuối cùng của Series này để mở đầu cho một chương mới, một Series mới mẻ hơn

Đầu tiên mình update nhanh cho bạn kết quả trong 30 ngày vừa rồi, cũng là đợt cao điểm Valentine

Và dưới đây là lợi nhuận tính tới thời điểm 10-01 đên 10-02/2024

This post is for paying subscribers only