1 min read

14/6/2023 - Vá lỗ thủng | 500tr/mo Journal

Hey xin chào bạn

Mình là Danny, và tiếp tục Series "Cứu net Store từ âm lên lãi 500 triệu/tháng", hôm nay sẽ là những gì mà mình làm

Tiếp tục là một ngày lỗ nữa, nhưng mình không quan tâm lắm, hiện tại mục tiêu là làm sao vá các lỗ thủng lại nhanh nhất có thể để Funnel hoạt động lại bình thường, mình sẽ phân tích tiếp bên dưới

This post is for paying subscribers only