1 min read

16/6/2023 - Lỗ ít hơn rồi | 500tr/mo Journal

Hey xin chào bạn

Mình là Danny, và tiếp tục Series "Cứu net Store từ âm lên lãi 500 triệu/tháng", hôm nay sẽ là những gì mà mình làm

Trước tiên là kết quả hôm nay:

Tiếp tục là một ngày lỗ nữa, nhưng có thể thấy mức lỗ đã giảm dần, 1 tín hiệu tích cực, mình thích như vậy, mọi thứ đang đi đúng hướng, bạn xem kết quả chi tiết bên dưới he...

This post is for paying subscribers only