3 min read

20/6/2023 - Kiếp đỏ đen | 500tr/mo Journal

Hey xin chào bạn

Mình là Danny, và tiếp tục Series "Cứu net Store từ âm lên lãi 500 triệu/tháng", hôm nay sẽ là những gì mà mình học được, phân tích, và sẽ làm

Trước tiên là kết quả hôm nay:

Hôm nay là một ngày đỏ với chỉ số Google và Facebook Ads rất tệ mặc dù mình không đụng gì. Nó trùng vào Chủ nhật, là ngày mà thường profit của mình thấp nhất = aka lỗ nhiều nhất trong các ngày trong tuần.

Vậy hôm nay mình sẽ làm gì, tiếp tục bên dưới nhé...

This post is for paying subscribers only