3 min read

22/6/2023 - Google Ads có vấn đề | 500tr/mo Journal

Hey xin chào bạn

Mình là Danny, và tiếp tục Series "Cứu net Store từ âm lên lãi 500 triệu/tháng", hôm nay sẽ là những gì mà mình học được, phân tích, và sẽ làm

Trước tiên cùng nhìn lại kết quả của vài ngày qua

Xem report của vài ngày gần đây mình nhận thấy có 1 vấn đề, đó là trong khi Facebook Ads ngày càng ổn dần hơn thì ... Google Ads, đáng lẽ phải cho kết quả ổn định thì lại đi xuống một cách khó hiểu khiến cho liên tục có những ngày lỗ

Có lẽ không đơn thuần là lỗ do cuối tuần như trước, mà có gì đó không ổn mà mình phải cân nhắc kỹ lại nữa, cùng xem cụ thể Google Ads trong những ngày đó nhé

This post is for paying subscribers only